Makt utan mandat: De policyprofessionella i svensk politik (tillsammans med Christina Garsten och Stefan Svallfors). Stockholm: Dialogos förlag 2015

 

 

 

 

Good Government: The Relevance of Political Science, (red: Sören Holmberg & Bo Rothstein). Edward Elgar Publisher 2012.

Tillsammans: En fungerande ekonomisk demokrati (red: Bo Rothstein) SNS Förlag 2012 

 

The Quality of Government: Corruption, Social Trust and Inequality in International Perspective, University of Chicago Press (2011).