Jag kan nås på Bo.Rothstein@pol.gu.se för saker som rör mitt arbete vid Göteborgs universitet.

För andra spörsmål kan jag nås på Bo.Rothstein54@gmail.com

Postadress till mitt arbete är:

Statsvetenskapliga institutionen

Box 711

405 30 Göteborg

Skolbuss i Ligurien ca 1910