Bild från debatt på Göteborgs universitet - Jonsereds herrgård 2007  om forskningens villkorade frihet

Nya böcker:

Makt utan mandat. De policyprofessionella i svensk politik (tillsammans med Christina Garsten och Stefan Svallfors). Dialogos förlag 2015.

De samhälleliga institutionernas kvalitet.  

 

 

Jag kan nås på Bo.Rothstein@pol.gu.se (forskning, undervisning, handledning) eller Bo.Rothstein54@gmail.com (debatt & samhällsanalys).

Antal besökare sedan 22/2 2009: [counter]

Nyligen publicerade artiklar

Ekonomipriset till Alfred Nobels minne kan bidra till ökad korruption Dagens Nyheter 11 oktober 2015

Olika mål i forskning och politik Dagens nyeter 17 aug 2015

Bo Rothstein till Oxford Intervju i GU-journalen sept 2015

Bör vi registrera forskare efter deras ras? GP 17 juni 2015

Välfärdsstaten bygger inte på altriusm Intervju i Dagens Samhälle nr 17 2015 

De policyprofessionella i svensk politik Dagens Nyheter 18 april 2015

 

Nationella genussekretariatet har hindrat forskning om varför pojkar slås ut i skolan. Svenska Daglbadet 2015-03-25

Religion leder inte till ett bättre samhälle - Dagens Nyheter 2015-03-01

Det identititespolitiska hotet. Dagens Nyheter 14 dec 2014

 

 

Välkommen till min hemsida för debatt och samhällsanalys 

På denna hemsida har jag samlat de debatt- och kulturartiklar som jag publicerat i svensk press samt rapporter som är av mera allmänt intresse. Till stor del är detta ett utflöde av min forskning och ett utslag av en önskar att delta i det offentliga samtalet. Jag kommenterar emellertid inte svensk dagspolitik i massmedia utan begränsar mig till att skriva debatt- och kulturartiklar.  Sedan 1994 har jag arbetat som professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet där jag varit huvudansvarig för forskningsprogrammet "The Quality of Government Institute (QoG)". För dig som är intresserad av forskning om samhällsstyrning, korruption, demokrati, ekonomisk tillväxt, miljöfrågor och social utveckling har vi en synnerligen informativ hemsida - www.qog.pol.gu.seFrån januari 2016 tillträder jag en tjänst som "Professor in Government and Public Policy" vid universitetet i Oxford där jag kommer att vara verksam vid The Blavatnik School of Government samt vid Nuffield College.

Det mesta av min tid går åt till forskning, undervisning och det internationella forskningsutbytet. I mån av tid och håg deltar jag också i den offentliga debatten, främst genom att skriva artiklar men också genom att hålla föredrag och ge ut böcker och det är den delen av min verksamhet som återfinns på denna hemsida.   .

Om mig kan sägas att jag är född i Malmö 1954, började studera statskunskap i Lund 1976, tog min fil kand 1979 och min doktorsexamen där 1986. Jag var aktiv i både studentkåren och nationsverksamheten och var 1977/78 heltidsarvoderad prokurator på Smålands nation. Jag satt i studentkårens fullmäktigeförsamling några år i slutet av 1970-talet som representant för det dåtida Vänsterpartiets studentförbund. Den kollektivism som partiverksamhet kräver visade sig dock passa mitt kynne illa och alltsedan 1980 är jag partipolitiskt obunden. Mina främsta ideologiska inspiratörer är filosofen John Rawls för hans principiella försvar för mänskliga rättigheter och social jämliket, Albert Einstein för hans humanism och politiska klarsynthet, den unge Karl Marx för hans fokus på alienationens fördärvlighet och Gustav Möller, konstruktören av den svenska generella välfärdspolitiken, näst den demokratiska rättsstaten den bästa politiska idén hittills.

Efter ett kort och njutbart mellanspel vid Köpenhamns universitet våren 1986 var jag 1986-1994 forskare och sederma docent vid statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet. Efter ett mindre lyckat mellanspel som professor vid dåvarande Institutet för Arbetslivsforskning 1994 är jag sedan 1995 innehavare av August Röhss professur i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Medel för denna professur donerades 1901 till Göteborgs universitet av köpmannen August Röhss och jag är nummer sex i ordningen, bland mina mera namnkunniga företrädare återfinns Rudolf Kjéllen (1864-1922), Jörgen Westerståhl (1916-2006)  och Bo Särlvik (1928-1998). Min forskningsverksamhet är huvudsakligen internationellt inriktad och jag har haft förmånen att vara gästforskare vid en antal lärosäten i Australien, England, Norge, Sydafrika och USA.  År 2003 tilldelades jag Sveriges universitetslärarförbunds särskilda pris "för utmärkta insatser för att främja akademisk frihet och autonomi". Samma år erhöll jag av Vetenskapsrådet ett anslag benämnt . "långsiktigt stöd för ledande forskare". År 2009 blev jag tillsammans med tio andra forskare i landet utsedd till. "Wallenberg Scholar" av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Detta anslag om 15 milj kr under fem år gör det möjligt för mig att koncentrera mig på forskning. Sedan 2012 är jag ledamot av Kungliga Vetenskapsakademin, 2013 erhöll jag sk. "Advanced Research Grant" från Europeiska forskningsrådet om 2.5 mil. euro. Mer om detta anslag kan man läsa på  http://erc.europa.eu/advanced-grants . En intressant analys av svenska statsvetarprofessorers inflytande inom forskning, policy och debatt av Anders Sundell finns att läsa här

 Google scholar har en tjänst där man kan se hur ofta min publikationer citeras. Regeln är enkel: Den som har flest citeringar när han dör vinner :)